Ökocímke, a környezettudatos döntés iránytűje

Az uniós ökocímkét termékek vagy szolgáltatások kaphatják meg. A minősítéshez a termék vagy szolgáltatás teljes életciklusát megvizsgálják – az alapanyag kitermeléstől, a gyártáson át, a felhasználásig, majd újrahasznosításig/ártalmatlanításig. Azon termékek, szolgáltatások kaphatják meg az ökocímkét, amelyek kisebb hatást gyakorolnak a környezetre, mint a piacon található versenytársaké.

okocimke2Azok a környezettudatos vásárlók, akik szívükön viselik a környezetvédelmet, a körülöttünk lévő világ állapotát, és ezzel együtt a gyermekeik jövőjét, azoknak az ökocímke jel lehetőséget ad olyan terméket/szolgáltatást választani, ami sokkal kedvezőbb hatást gyakorol a környezetre, mint más termékek.

Az ökocímke rendszer kettős céllal bír:
1. A kiemelt és megbízható ökocímke minősítés egyfelől támogatja azokat a cégeket, akik ügyelnek rá, hogy az alapanyag-előteremtés, tervezés, gyártás, felhasználás, ártalmatlanítás fázisai a lehető legnagyobb mértékben kíméljék a környezetet.
2. Másfelől informálja a fogyasztókat a termék környezetre gyakorolt hatásáról. Így már a fogyasztó a megfelelő információ birtokában dönthet környezetvédelmi szempont alapján.

(Fontos: a gyógyszerek és az élelmiszerek esetében nincs öko-címke rendszer.)

Az ökocímke története

Az Európai Közösség a 4. Környezeti Közösségi Programjának (’87-92) keretében igyekezett olyan környezetpolitikát és környezetvédelmi rendszert kidolgozni, ami a szennyező cégeket bünteti és a megelőzést támogatja.

Ezen elgondolás mentén 1992-ben hatályba léptették a 880/92/EGK számú rendeletet, amely az ökocímke rendszer révén lehetővé tette a termékek EU-szinten egységes kritérium rendszer alapján történő minősítését a környezetre gyakorolt hatása alapján.

Forrás: kvvm.gov.huhttp://ec.europa.eu/environment/ecolabel/